Santa Claus Letter 2016 - Letter from Santa Claus 2016 - Santa´s Post Office

Official Global website,  Santa  Claus of Arctic Lapland

Lapland

Finland

Europe

 

Sista beställningsdatum: 9 december 2019 (Klockan 13:00).

Alla brev har skickats.

Vår webbutik är stängd.

God jul 2019!

Jultomten

Jultomtens Brevbutik

Merry Christmas

and a Happy New Year!

Santa Claus

Days until Christmas

google-site-verification=NszBBvkcNHlmmFZFrBkaTgUCb0EM7adVd8pnU_xgVn0

© 2 0 20      S a n t a   C l a u s   o f   A r c t i c   L a p l a n d    L t d.

S a n t a p o s t . o r g,     L a p l a n d,  F i n l a n d